Đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành

- Ngày 12-1, Cục Thống kê Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các tập thể.

Năm 2022, Cục Thống kê Tuyên Quang đảm bảo tốt thông tin thống kê KT- XH định kỳ và đột xuất đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng biên soạn các ấn phẩm thống kê; triển khai các cuộc điều tra định kỳ, đột xuất; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt là việc thu thập thông tin các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng, ứng dụng phiếu điện tử…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn, năm 2022, ngành Thống kê tỉnh tiếp tục thực hiện tốt thông tin kinh tế-xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; chú trọng công tác phân tích, dự báo, biên soạn tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành; chuẩn bị và thực hiện các cuộc điều tra định kỳ thường xuyên năm 2022; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ báo cáo, các cuộc điều tra thống kê...

Nhân dịp này, đã có 15 tập thể, 39 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.                                                                            

 Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục