Tiếng việt | English

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh

- Ngày 30-9, Ủy ban Dân tộc do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. 


Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát với đoàn công tác về kết quả phát triển kinh tế - xã hội; chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về dân tộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có sự thay đổi theo hướng tích cực; đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

Về việc rà soát báo cáo kết quả tính khả thi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang còn khoảng 50 xã khu vực III; 104 thôn đặc biệt khó khăn và một số xã ATK thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn gặp nhiều khó khăn cần tiếp tục đầu tư.

Dự kiến giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ thực hiện 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có một số dự án lớn: Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi; Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Tại buổi làm việc lãnh đạo một số sở, ngành đã đề xuất, kiến nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu Chính phủ điều chỉnh nguồn vốn ở một số dự án, đặc biệt đối với những dự án về Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng khó khăn; Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt ở; chính sách giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo các dự án được thực thi sớm và đem lại hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của cá nhân đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến với tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ủy ban Dân tộc thống nhất với tỉnh về điều chỉnh định mức hỗ trợ, giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; xem xét điều chỉnh phạm vi thực hiện các dự án đầu tư hỗ trợ với các trường có học sinh bán trú...  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả đạt được của Tuyên Quang trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hứa sẽ nghiên cứu điều chỉnh định mức đối với một số lĩnh vực, dự án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng chí tin tưởng Tuyên Quang sẽ sớm triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án góp phần nâng cao đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến thăm và tặng 23 suất quà cho các gia đình chính sách; tặng 80 suất quà cho 80 hộ nghèo xã Phú Thịnh, Đạo Viện (Yên Sơn).

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục