Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo

TQĐT - Phát huy truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác. Qua đó tạo tiền đề để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chương trình công tác hàng năm, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy chỉ đạo kịp thời các lĩnh vực thuộc ngành. Ngành tích cực đổi mới tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, quán triệt, triển khai học tập và xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử Đảng.


   Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các thí sinh tại Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi.

Những năm gần đây, việc phổ biến, quán triệt, triển khai học tập và xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có bước đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là việc phổ biến, quán triệt, triển khai học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu để Tỉnh ủy tổ chức học tập trực tuyến đến cấp huyện; mời báo cáo viên Trung ương báo cáo tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, in thành đĩa hình các nội dung của hội nghị để cung cấp cho cấp huyện, cơ sở làm tư liệu để tổ chức học tập, quán triệt. Đồng thời, chủ động biên soạn các tài liệu học tập nghị quyết với nội dung ngắn gọn, phù hợp với các đối tượng đảng viên, phát đến tận đảng viên ở cơ sở, coi đây là tài liệu phục vụ việc thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở cơ sở được chia theo đối tượng, biên soạn nội dung học tập phù hợp với từng đối tượng. Vì vậy, bài thu hoạch sau học tập của từng đối tượng có nội dung phù hợp, cụ thể hơn, được coi là chương trình hành động cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên cho biết, đổi mới việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động xây dựng đề cương học tập, họp đội ngũ báo cáo viên để thống nhất đề cương, biên soạn nội dung câu hỏi trắc nghiệm theo từng nghị quyết. Kết thúc buổi học tập, phát cho mỗi cán bộ, đảng viên một phiếu để trả lời và tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả gửi lại cơ sở... Phương pháp này giúp cấp ủy không chỉ quản lý được số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đánh giá được kết quả học tập, tiếp thu mà còn nâng cao được ý thức, thái độ học tập nghị quyết của mỗi cán bộ, đảng viên. 2 năm nay, việc học tập nghị quyết của các cán bộ, đảng viên ở huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 96%, chất lượng của các buổi tuyên truyền hiệu quả.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị; tăng cường việc dự giờ chéo giữa các trung tâm, góp ý với các giảng viên về nội dung bài giảng, từ đó tiến đến xây dựng các bài giảng mẫu, chuẩn cho từng loại hình đào tạo của các trung tâm.
Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tiếp tục được coi trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học cấp tỉnh trên lĩnh vực lịch sử như: “Địa chí tỉnh Tuyên Quang”, “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Từ điển Tuyên Quang” và nhiều hội thảo khoa học đã làm rõ vị thế của Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành 2 cuốn sách “Truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang 1948 - 2016”, “Những đơn vị Anh hùng tỉnh Tuyên Quang”; đang triển khai sưu tầm tư liệu biên soạn cuốn “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 1976 - 2015”; xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang với chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947”... 


Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc ứng dụng khoa học và công nghệ tại vườn
thực hành, thực nghiệm và chuyển giao khoa học công nghệ của Trường Đại học Tân Trào.

Công tác khoa giáo có những chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp, ngành đã chủ động nắm bắt các vấn đề được nhân dân quan tâm, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; biên tập tờ gấp tuyên truyền những kiến thức cơ bản  về vệ sinh an toàn thực phẩm để phát hành đến cơ sở.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội; nắm thông tin nhiều chiều thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ cộng tác viên cơ sở. Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực đi cơ sở nắm tình hình trực tiếp tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn đang triển khai các chương trình, dự án lớn của tỉnh, kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh, những vấn đề lớn được dư luận quan tâm để báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Với phương châm “Chủ động, sáng tạo, sắc bén, hiệu quả”, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân, ứng phó kịp thời với các vấn đề phát sinh; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, phản bác, chống lại các luận điệu sai trái, các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Đồng thời, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục