Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ma Thế Hồng làm việc với huyện Lâm Bình

- Chiều 21-7, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lâm Bình để khảo sát, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới khác so với Quy định số 220-QĐ/TW.

Thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, Huyện ủy Lâm Bình có 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy gồm: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy. Thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW, huyện đã quy định rõ ràng, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác đối với từng cơ quan. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện không bị chồng chéo, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ma Thế Hồng làm việc với huyện Lâm Bình

Về thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới, huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, huyện đã thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện, thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện, thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn phòng huyện; các Trạm khuyến nông, Trạm thý y, Trạm bảo vệ thực vật huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện. Việc thực hiện hợp nhất các cơ quan, đơn vị đã phát huy được sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về năng lực, kỹ năng công tác, chuyên môn nghiệp vụ do phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ tham mưu về công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những ưu, nhược điểm, đưa ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng mong muốn các cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những ý kiến đề xuất, đồng chí sẽ tổng hợp gửi về Trung ương và tỉnh để tiếp tục có các văn bản, hướng dẫn, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành của các cơ quan thực hiện hợp nhất. Đồng thời, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu, đảm bảo đồng bộ, thống nhất để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục