Tiếng việt | English

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Tuyên Quang đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.

Thời gian lấy ý kiến đóng góp và hoàn thành tổng hợp ý kiến: Trong tháng 6 - 2020

Nhân dân đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về địa chỉ email: baotuyenquang.com.vn@gmail.com
hoặc gửi trực tiếp địa chỉ: Báo Tuyên Quang, đường 17/8, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Dưới đây là Toàn văn dự thảo  Gợi ý nội dung cần thảo luận

 

>>> CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Tin cùng chuyên mục