Tiếng việt | English

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

- Ngày 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, lãnh đạo làm công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Lịch sử ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngày 1-8-1930, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên "Ngày Quốc tế đỏ 1-8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”.  Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh, chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Đảng đã quyết định lấy ngày 1-8 là ngày truyền thống Tuyên giáo.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Công

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ngày 20-12-1947, Hội nghị Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quyết định kiện toàn các tiểu ban chuyên môn của tỉnh. Tiếp đó, Hội nghị cán bộ tỉnh Tuyên Quang họp từ ngày 28 đến 30-1-1948 đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tuyên Quang. 72 năm hình thành và phát triển, hệ thống Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành thường xuyên, có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy, các đoàn thể chính trị, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Ngành Tuyên giáo cũng đã tham mưu và thực hiện có kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng; tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, hướng mạnh công tác tuyên giáo về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Chẩu Văn Lâm ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, ngành cần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vừa thông thạo, vừa có kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong tình mới; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng để truyền cảm hứng cho nhân dân, tạo thành các phong trào thi đua rộng khắp xây dựng tỉnh phát triển bền vững. Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chủ động nắm bắt, đánh giá tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc của người dân; thường xuyên đổi mới tính chiến đấu, chất lượng công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của tỉnh bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất cao trong Đảng…

Nhân dịp này có 3 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Tin: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục