Tiếng việt | English

Giao ban công tác báo chí xuất bản và thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm

- Ngày 25-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản và thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời tuyên truyền toàn diện các vấn đề thời sự, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tăng cường các bài viết mang tính phản biện, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm...

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, 6 tháng đầu năm 2019, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh Tuyên Quang; các hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ ngoại giao với nước ngoài được chú trọng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo chí trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông cần tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản; rà soát chi tiết các điều kiện và tình hình hoạt động của các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, phong phú. Đồng thời, đi sâu vào tính phát hiện, đấu tranh, những vấn đề nổi cộm của xã hội.

Các cơ quan báo chí cần khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo tích cực tìm tòi, đầu tư những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, tham gia các giải báo chí của tỉnh và Trung ương như giải Búa liềm vàng. Các ngành chức năng, địa phương và các cơ quan báo chí cần có sự phối hợp một cách chủ động, hiệu quả trong thông tin, tuyên truyền trên báo chí. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, các sự kiện chính trị thời sự lớn của tỉnh và đất nước.

Về thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động đối ngoại của tỉnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gắn với đấu tranh các quan điểm sai trái. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục