Tiếng việt | English

HĐND thành phố Tuyên Quang họp kỳ thứ 10

- Ngày 3-7, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng khác.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019 như: Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị hàng hóa xuất khẩu, doanh thu về hoạt động du lịch…


Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, thành phố Tuyên Quang và các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng cuối năm 2020, thành phố tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh hoàn thiện Đề án Phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào các báo cáo, tờ trình. Đặc biệt đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đánh giá cao và biểu dương các kết quả quan trọng mà thành phố đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, thành phố tập trung khai thác mạnh mẽ các nguồn lực để hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, chú ý các chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch…

HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường…; quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở; tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Kỳ họp đã xem xét, quyết nghị thông qua các dự thảo nghị quyết về: Việc bổ sung danh mục và bổ sung phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền theo luật định.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục