HĐND thành phố Tuyên Quang, huyện Lâm Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

TQĐT - Ngày 26 và 27-7, HĐND thành phố Tuyên Quang và HĐND huyện Lâm Bình đã tổ chức kỳ họp thứ II, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo kỳ họp HĐND thành phố Tuyên Quang. Đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp HĐND huyện Lâm Bình.

Từ nay đến cuối năm, HĐND thành phố đề ra 10 giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp; tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng, cống rãnh thoát nước tại khu dân cư; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các điểm dịch vụ thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có địa điểm phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Sơn đã đề nghị HĐND thành phố cần làm rõ trách nhiệm quản lý điều hành của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở, của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND và UBND để tổ chức thực hiện.

HĐND huyện Lâm Bình đề ra các giải pháp cho 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị, tăng thu nhập; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; quản lý việc khai thác, nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện; chủ động tìm kiếm, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND huyện Lâm Bình, đồng chí Triệu Kim Long đề nghị tăng cường phối hợp giữa HĐND huyện với Thường trực HĐND và các Ban thuộc HĐND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND; từ đó có giải pháp cụ thể hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tại các kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2016; chương trình giám sát của HĐND năm 2017; đầu điểm các công trình xây dựng cơ bản năm 2017... 

P.V

Tin cùng chuyên mục