Tiếng việt | English

HĐND tỉnh nghe các báo cáo giám sát và thông qua dự thảo các nghị quyết; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ

Trực tiếp - Chiều nay, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục chương trình làm việc. Đại biểu nghe các báo cáo giám sát, thông qua dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ.

17h00: Phiên họp buổi chiều kết thúc.

Sáng mai, 6-12, HĐND tỉnh thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020.

16h10: Thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đại biểu được nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách về dự thảo nghị quyết. Đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao đối với 2 dự thảo nghị quyết.

15h20: Kỳ họp thực hiện các công việc về công tác tổ chức, cán bộ

Theo đó, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Quang do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Nguyễn Hưng Vượng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do chuyển công tác và ông Đào Duy Quyết, nguyên Giám đốc Sở Y tế do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Hoàng Thị Nụ do nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Hoàng Thu Lụa do điều động công tác.


Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Thanh Phúc

Đại biểu bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Âu Thế Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trúng cử giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ảnh: Thanh Phúc

14h25: Kỳ họp nghe Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2019; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến năm 2018; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thi hành án hình sự và dân sự từ năm 2017 đến hết năm 2018.


Đại biểu xem Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội bằng hình ảnh.
Ảnh: Việt Hòa

14h00: Mở đầu phiên họp buổi chiều, đại biểu nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giả quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trước và sau kỳ họp thứ 8, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri ở 46 điểm tại trung tâm các xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, tổ dân phố; tiếp nhận, xem xét và trả lời 200/200 ý kiến, kiến nghị, đạt 100%. Trong đó, 35,5% ý kiến, kiến nghị được giải quyết xong; 46% ý kiến, kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình; 18,5% ý kiến, kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa giải quyết được.

Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên liên hệ với cử tri, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của tri, nhất là các ý kiến, kiến nghị đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.


Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Báo cáo cũng nêu rõ, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử trì còn chậm; một số nội dung kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo giải quyết nhưng chưa được các cấp, ngành có liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm; nhiều kiến nghị của cử tri không thể giải quyết được vì pháp luật, chính sách hiện hành không cho phép.

Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa đến chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở ngành, UBND các huyện, thành phố, nâng cao trách nhiệm, tập trung giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri, khắc phục tồn tại, hạn chế; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cử tri kiến nghị về lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường.


Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Phúc

Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 24 điểm, với 1.852 lượt cử tri tham gia. Cử tri có 184 ý kiến, kiến nghị, trong đó, có 77 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 107 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã; 75 ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, trả lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Việt Hòa - Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục