Tiếng việt | English

HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận thông qua các dự thảo nghị quyết

Trực tiếp- Chiều 6-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu thảo luận, thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

16h30: Phiên họp kết thúc.

Ngày mai 7-12, kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc, thông qua một số dự thảo nghị quyết; chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc.

14h00: Phiên họp buổi chiều bắt đầu.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực trình bày dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 100% đại biểu nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết về bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 100% đại biểu có mặt nhất trí.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Đại biểu nhất trí 100%.

Về các dự thảo: Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 100% đại biểu nhất trí.

Đối dự thảo Nghị quyết quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đại diện Bộ CHQS tỉnh đề nghị cần làm rõ ràng mức hỗ trợ đối với dân quân và xác định rõ một số từ chưa phù hợp trong dự thảo nghị quyết, như “dân quân và tự vệ“. Đại diện cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết là Sở Tài chính làm rõ băn khoăn của đại diện Bộ CHQS tỉnh và đề nghị giữ nguyên như dự thảo đã trình tại kỳ họp. Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị được rà soát và xem xét lại để chỉnh sửa cho phù hợp. Đại diện Sở Tư pháp khẳng định, mức hỗ trợ chi phí đi lại cho dân quân là phù hợp với quy định hiện hành. 100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết.


Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Việt Hòa

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức chi hỗ trợ đối với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Việt Hòa - Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục