Tiếng việt | English

Học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng: Để thấm nhuần từ nhận thức đến hành động

- Học tập và thấm nhuần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng của cán bộ, đảng viên. Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, nhân dân và trở thành hành động trong thực tiễn. Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã có những nỗ lực đổi mới việc học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng. Tuy nhiên, nhiều nơi, chất lượng của việc học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng chưa cao, thậm chí có nơi còn hình thức, đối phó. Do vậy, công tác quán triệt, học tập các văn kiện của Đảng trong thời gian tới cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa.

Bài 1: Nơi nỗ lực đổi mới, nơi chưa thực sự coi trọng

Nhận thấy tầm quan trọng của việc đổi mới học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng, cách đây hơn 10 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01 - ĐA/TU ngày 21-4-2009 về tiếp tục đổi mới việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng. Thực hiện Đề án này, không ít cấp ủy đã có những nỗ lực đổi mới về nội dung và hình thức học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng. Song vẫn còn không ít nơi chưa thực sự coi trọng.


Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thái Hòa (Hàm Yên) họp triển khai kế hoạch học tập,
quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII.

Những nỗ lực của cấp ủy Đảng

Tuyên Quang đã có cách làm riêng trong học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng phù hợp với điều kiện của một tỉnh miền núi, có đông đảng viên ở vùng nông thôn. Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng. Nhiều nơi đã tổ chức học tập, quán triệt theo từng nhóm đối tượng đảng viên là cán bộ chủ chốt, đảng viên là công chức, viên chức, đảng viên nông thôn. Thành phần học tập nghị quyết được mở rộng đến cả quần chúng nhân dân.

Từ một số cấp ủy tổ chức cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký chọn báo cáo viên cấp huyện truyền đạt nghị quyết, đến nay đã nhân rộng cách làm này ở nhiều cấp ủy, địa phương. Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt thực hiện các văn kiện của Đảng được chuẩn bị chu đáo và ngày càng ngắn gọn, khoa học, đảm bảo dễ truyền đạt. Ngoài tài liệu do Trung ương phát hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn Bản tin thông báo nội bộ định kỳ và chuyên đề Hỏi - Đáp nội dung cơ bản các văn kiện của Đảng; biên soạn đề cương tuyên truyền định kỳ hàng tháng cho báo cáo viên. Đội ngũ báo cáo viên từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn theo quy định.

Những năm gần đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức học tập văn kiện và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên. Từ khi BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 5 cuộc giám sát tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 104 lượt tại chi bộ, đảng bộ cơ sở. 

Chất lượng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng dần được nâng lên do xác định rõ hơn mục tiêu, giải pháp, những công việc cần làm. Công tác chấm, thẩm định bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở nhiều nơi được quan tâm và chặt chẽ hơn. Trong quá trình triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện của Đảng đã xuất hiện những địa phương, cấp ủy có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới. Hàm Yên là địa phương đã có nhiều nỗ lực của cấp ủy các cấp trong học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đăng ký lựa chọn báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các văn kiện của Đảng; tổ chức học tập, truyền đạt phân theo từng nhóm đối tượng cụ thể.


Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi về đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết 
của Đảng qua Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng

Theo đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên, với cách làm này phần nào đánh giá được mức độ tín nhiệm của các báo cáo viên cấp huyện. Báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ nhóm đối tượng và đặc điểm, điều kiện thực tiễn ở địa phương đến truyền đạt để từ đó biên soạn đề cương phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên học tập ngày càng chặt chẽ hơn thông qua việc phát phiếu trắc nghiệm ngay sau khi học tập tại lớp. Những cách làm này của huyện Hàm Yên đến nay đã lan rộng ra các địa phương khác như Yên Sơn, Sơn Dương. 

Năm 2018 huyện Chiêm Hóa, đã lựa chọn một số đảng bộ cơ sở thí điểm để lãnh đạo nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện của Đảng như Đảng bộ xã Phúc Thịnh, Trung tâm Y tế huyện được lựa chọn để triển khai thực hiện điểm việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6; Đảng bộ xã Nhân Lý được lựa chọn thí điểm việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7; Đảng bộ xã Xuân Quang được lựa chọn thí điểm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức sơ kết việc thí điểm, chỉ ra những hạn chế của các địa phương được lựa chọn thí điểm để rút kinh nghiệm. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định sẽ tiếp tục nhân rộng việc thí điểm sang các tổ chức cơ sở đảng khác.

Theo đồng chí Ma Đình Trường, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn coi trọng việc nắm bắt thông tin hai chiều từ báo cáo viên và người học tập để đánh giá và bố trí đội ngũ báo cáo viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa nhiệm vụ rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên cấp huyện là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện để thực hiện trong năm 2019. Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đảm bảo năng lực và điều kiện theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy còn quan tâm nắm bắt dư luận xã hội từ cán bộ, đảng viên ở cơ sở để đánh giá năng lực đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.

Vẫn còn hình thức, đối phó 

Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại. Đó là công tác học tập, quán triệt ở một số nơi chậm đổi mới, còn hình thức, chất lượng chưa cao. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng ở không ít nơi còn chung chung, sao chép, chưa sát với tình hình thực tế. Ý thức của cán bộ, đảng viên trong học tập chưa tốt. Bài thu hoạch của đảng viên sau học tập còn sao chép, hình thức. Nhiều nơi, bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập chưa đạt yêu cầu, phần liên hệ cá nhân chưa sát thực tiễn. Thậm chí một số nơi, bài thu hoạch viết qua loa, đối phó. Sổ tay ghi chép của một số đảng viên còn sơ sài, chưa đầy đủ. Ở một số nơi, tỷ lệ đảng viên vắng mặt tại hội nghị học tập còn cao. 


Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhữ Hán (Yên Sơn) nắm bắt tình hình sản xuất của nhân dân. Ảnh: Ngọc Hưng

Tại hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII của xã Lực Hành (Yên Sơn) vừa qua, tỷ lệ đảng viên học tập đạt trên 76%. Trong số 112 bài thu hoạch sau học tập thì có 87 bài thu hoạch đạt yêu cầu, còn lại không đạt yêu cầu do sao chép, sơ sài, không nhận thức đúng. Tại một số chi bộ, tình trạng nhiều đảng viên còn sao chép bài thu hoạch, không liên hệ bản thân dựa trên chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc xây dựng một số kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng còn chung chung, thiếu cụ thể. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lực Hành Hoàng Minh Châu cho biết, những chi bộ có đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập chưa nghiêm túc, Thường trực Đảng ủy đã yêu cầu chấn chỉnh, viết lại. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng sao chép bài thu hoạch. 

Tại một số đảng bộ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, công tác học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng còn nhiều hạn chế do người đứng đầu chi bộ, đảng bộ cơ sở, dưới cơ sở chưa thực sự quyết liệt và quan tâm chỉ đạo. Đồng chí Đặng Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái (Na Hang) cho biết, tại các chi bộ nông thôn, tỷ lệ đảng viên viết bài thu hoạch chỉ đạt tỷ lệ trên 50%. Qua giám sát của Đảng ủy về việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 của BCH Đảng bộ xã ở 4 chi bộ Nà Kiếm, Bản Muông, Bắc Khoang, Hồng Ba thì 4 chi bộ này chưa xây dựng kế hoạch thực hiện. Ông Đặng Đức Triều, Bí thư Chi bộ thôn Nà Kiếm cho biết, đúng là đến nay, chi bộ chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ngoài ra, một số bài thu hoạch của đảng viên, công chức xã vẫn còn tình trạng sao chép, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân. 

Nhìn bức tranh tổng thể, bên cạnh những đổi mới của một số cấp ủy trong công tác học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện của Đảng, thì không ít nơi vẫn còn hình thức, đối phó. Do vậy, cần phải có những giải pháp mang tính quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, bắt đầu từ chính những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến tinh thần tự giác học tập của mỗi cán bộ, đảng viên.

                                                                                                            Bài, ảnh: Ngọc Hưng, Thủy Châu
>>Bài 2: "Chữa bệnh" hình thức

Tin cùng chuyên mục