Tiếng việt | English

Học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng: Để thấm nhuần từ nhận thức đến hành động
Bài 2: "Chữa bệnh" hình thức

- Để quán triệt và học tập nghiêm túc các văn kiện của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm đầy đủ và sâu sắc các văn kiện của Đảng. Từ đó đóng góp những ý kiến có chất lượng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các văn kiện của cấp ủy mang tính khả thi cao, đồng thời tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Do đó, “chữa bệnh” hình thức, qua loa trong học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng, không chỉ cần sự quyết liệt của những người đứng đầu cấp ủy.

>>Bài 1: Nơi nỗ lực đổi mới, nơi chưa thực sự coi trọng


Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện Sơn Dương được bồi dưỡng phương pháp,
nghiệp vụ tuyên truyền nghị quyết của Đảng.      Ảnh: Tuệ Văn

Hiệu quả từ thực hiện nghiêm túc

Trở lại xã Phú Thịnh (Yên Sơn), là địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả từ khâu quán triệt, học tập đến xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng trong thời gian qua. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập và viết bài thu hoạch học tập các văn kiện của Đảng luôn đạt từ 90 đến 93%. Để giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi việc chấp hành nội quy học tập của đảng viên, xã đã thành lập tổ giám sát việc học tập văn kiện của Đảng. Đối với những đảng viên vắng mặt trong học tập phải trực tiếp báo cáo với Thường trực Đảng ủy xã thay vì báo cáo bí thư chi bộ như trước đây. Trước khi cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chi ủy hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, các bài thu hoạch đều mang dấu ấn riêng của mỗi cá nhân. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên trước khi ban hành bảo đảm sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Hàng năm, Đảng ủy xã Phú Thịnh đều xây dựng 1 cuộc kiểm tra, giám sát về việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động, kế hoạch của BCH Đảng bộ xã đối với các chi bộ dưới cơ sở. Do triển khai bài bản, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao, nên nhiều chương trình hành động, kế hoạch của BCH Đảng bộ xã được xây dựng hết sức cụ thể, xác định rõ người thực hiện, rõ việc, việc nào làm trước, việc nào làm sau, rõ thời gian hoàn thành và rõ người chịu trách nhiệm. Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của xã xác định rõ 6 việc cần tập trung lãnh đạo khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, việc lựa chọn 6 việc cần tập trung lãnh đạo khắc phục để đưa vào chương trình hành động của BCH Đảng bộ xã được lấy ý kiến rộng rãi, thảo luận dân chủ trong cán bộ, đảng viên.

Những nội dung đã đề ra trong chương trình hành động là kim chỉ nam để từng năm, Thường trực Đảng ủy bám sát và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, những việc hạn chế, yếu kém cần tập trung lãnh đạo khắc phục đã được thực hiện xong. Điển hình như xã đã quy hoạch được gần 16 ha tập trung trồng cây vụ đông, vận động giải phóng mặt bằng thành công để thi công đường dẫn cầu Bình Ca; tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2017 là 33,9%, đến nay giảm còn 22,5%...


Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) hướng dẫn Ban Chi ủy thôn Cầu Cả
xây dựng kế hoạch thực hiện văn kiện của Đảng.  Ảnh: Dương Cầm

Còn tại xã Thái Hòa (Hàm Yên) mỗi đợt học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch học tập đến cả quần chúng nhân dân. Các dịp học tập Nghị quyết đều dành một buổi để cán bộ, đảng viên thảo luận kỹ lưỡng. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng được xây dựng cụ thể, xác định lộ trình thực hiện. Vì vậy, khi triển khai chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy nhận được sự đồng thuận cao của đảng viên, nhân dân và mang lại hiệu quả rõ nét. Điển hình như khi xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ xã xác định rõ những việc cần tập trung làm đó là khắc phục tình trạng trưởng thôn không phải là đảng viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong khu dân cư… Đến nay, xã Thái Hòa đã có 18/22 thôn trưởng thôn là đảng viên; xây dựng được 24 mô hình tự quản ở khu dân cư.

Có thể thấy nếu học tập nghiêm túc, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng rõ ràng, sát thực tế sẽ mang lại hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống kịp thời.

Cần một tinh thần đổi mới cao

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các thông báo, kết luận về tiếp tục đổi mới học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng. Mới đây nhất là Thông báo số 909-TB/TU ngày 22-3-2019 của Thường trực Tỉnh ủy; Kết luận số 366-KL/TU ngày 11-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đã chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng. Đó là cấp ủy, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tập trung và quyết tâm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời và thường xuyên.

Năng lực của một số báo cáo viên còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian và tâm huyết để nâng cao chất lượng phổ biến và quán triệt các văn kiện của Đảng. Một số nơi, cấp ủy đảng chưa có biện pháp cứng rắn đối với đảng viên không nghiêm túc trong học tập các văn kiện của Đảng… Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều nơi học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng chưa thực sự hiệu quả. 

Qua thực tế một số nơi, để khắc phục tình trạng hình thức trong học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các văn kiện của Đảng thì vai trò lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giữ vai trò nòng cốt. Đồng chí Nguyễn Viết Tuấn, báo cáo viên huyện Sơn Dương bày tỏ: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở cần nhận thức đúng và nêu gương trong học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện của Đảng. Đặc biệt những giải pháp đề ra trong các thông báo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên cần được triển khai nghiêm túc”. Bên cạnh đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên và kịp thời kiểm tra, giám sát công tác học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy cấp dưới.


Anh Nguyễn Mạnh Dũng (đứng giữa) Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thái Bình
(Yên Sơn) thăm mô hình trồng nhãn của nhân dân. Ảnh: Thủy Châu

Thực tế, tình trạng học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch còn chung chung, chưa sát thực tiễn là do không ít nơi còn lơ là trong công tác kiểm tra, giám sát. Ông Ma Triệu Phú, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thanh (Sơn Dương) cho biết, hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đều tổ chức 1 cuộc giám sát đối với một số chi bộ về công tác triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của chi bộ. Qua giám sát đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh tình trạng học tập chưa nghiêm túc và một số chi bộ chưa xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực. Do đó, làm tốt công tác học tập, quán triệt văn kiện của Đảng cần có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên của cấp ủy đảng cấp trên. Trong Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây về tiếp tục đổi mới việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu sâu các nghị quyết. Bí thư chi bộ hàng tháng duy trì việc kiểm tra vấn đáp đảng viên, cấp ủy cấp trên dự và giám sát. 

Đội ngũ báo cáo viên có vai trò rất quan trọng trong công tác quán triệt, phổ biến các văn kiện của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cấp ủy các cấp cần coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ này. Đồng thời có giải pháp rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp. Trong đó cần kịp thời thay thế những báo cáo viên không đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực, thời gian dành cho công tác phổ biến, quán triệt các văn kiện của Đảng để bổ sung những người có đủ năng lực và các điều kiện khác theo quy định.

Đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh cho rằng, thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện của Đảng, các cấp ủy cần chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngoài kỹ năng cứng như trình độ, sự am hiểu thực tiễn, báo cáo viên cần phải có những kỹ năng mềm như: Kỹ năng chọn vấn đề trọng tâm, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng liên hệ thực tế... Những kỹ năng này sẽ giúp báo cáo viên truyền đạt đến người học những kiến thức cần thiết và sinh động.

Thời gian qua, một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai những đổi mới trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng. Những cách làm đó cần được nhân rộng ở nhiều nơi. Chẳng hạn như việc phát phiếu trắc nghiệm cho cán bộ, đảng viên ngay tại lớp học sau khi học tập xong; việc lấy phiếu nhận xét, đánh giá của người học về chất lượng truyền đạt của báo cáo viên, đăng ký lựa chọn báo cáo viên truyền đạt, chú trọng nắm bắt thông tin dư luận xã hội từ cán bộ, đảng viên ở cơ sở để đánh giá báo cáo viên. Ở một số nơi vùng cao như Na Hang, do số lượng đảng viên ở vùng nông thôn lớn, trình độ nhận thức không đồng đều, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đang tham mưu với Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo công tác viết bài thu hoạch một cách phù hợp nhất với điều kiện thực tế. Từ đó, dần khắc phục tình trạng nhiều đảng viên nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lúng túng trong viết bài thu hoạch. 

Huyện Chiêm Hóa, sau khi lựa chọn 4 đảng bộ cơ sở làm điểm để nâng cao chất lượng học tập, triển khai các văn kiện của Đảng, huyện đã tiến hành đánh giá sau 1 năm thực hiện để tới đây tiếp tục lựa chọn các xã khác làm điểm. Đổi mới cách đánh giá việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng, mới đây, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng các tiêu chí để thực hiện việc đánh giá học tập theo phương pháp định lượng, xác định rõ trách nhiệm trong triển khai các văn kiện của Đảng. Ông Bàn Quý Tỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang) cho rằng, cấp ủy đảng cần nghiên cứu để đổi mới cách học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện của Đảng. Tùy vào nội dung của mỗi nghị quyết để tổ chức quán triệt, học tập theo đối tượng phù hợp. Bên cạnh đó cần có cách làm mới hướng dẫn đảng viên nông thôn viết bài thu hoạch phù hợp với trình độ nhận thức.

Tất cả những cách làm mới, sáng tạo này cần được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu để học tập, áp dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách phù hợp và cần sớm triển khai với tất cả sự quyết liệt, dẹp bỏ tình trạng hình thức, hiệu quả học tập chưa cao trong quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng ở một số nơi hiện nay.

                                                                                                    Thực hiện: Thủy Châu, Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục