Tiếng việt | English

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 2

- Ngày 27-10, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 2 báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên và các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Một số chỉ tiêu cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội và dịch vụ tiêu dùng đạt 3.000 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 11.437,5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách đạt 154.833 triệu đồng, lũy kế 9 tháng là 595.589 triệu đồng, đạt 78,7%, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019; trồng mới 85,7 ha rừng, lũy kế 9 tháng trồng mới 209,7 ha, đạt 101,3% kế hoạch, tăng 88,9% so với cùng kỳ năm 2019...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm đầy đủ hơn những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế; đề xuất một số giải pháp chủ yếu tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý IV - 2020. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào dự thảo các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX, Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là những chỉ tiêu còn đạt thấp, đề ra giải pháp tích cực nhất, quyết liệt nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân để tổ chức thực hiện; trọng tâm là thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động rà soát, bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình bảo đảm sát với tình hình thực tiễn; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra…

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục