Tiếng việt | English

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

- Ngày 16-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; đánh giá một số nhiệm vụ công tác lãnh đạo khác.
 

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị các các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu các ban đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.  Ảnh Thành Công

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Về phát triển kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có sự tăng trưởng nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng phẩm tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 2,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 7.966 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn 10.267 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị xuất khẩu đạt 42 triệu USD, bằng 31% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2029; thu hút 549.500 lượt khách du lịch, đạt 26,89% kế hoạch, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách ước đạt 961,1 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán; tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án với tổng vốn đăng ký 1.235,6 tỷ đồng...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm để đưa ra các giải pháp khắc phục triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, các ý kiến tập trung vào tiến độ giải ngân các công trình, dự án vốn đầu tư công. Để đảm bảo thực hiện việc giải ngân đúng tiến độ, lãnh đạo các huyện cam kết sẽ phấn đấu đạt đúng kế hoạch phương án cho từng nguồn vốn đảm bảo đến 30/9 thực hiện giải ngân các nguồn vốn trên 60%.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu thảo luận tại hội nghị.  Ảnh Thành Công

Hội nghị, đã quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận những nỗ lực trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những kết quả quan trọng đạt được.

Đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt rất thấp so với kế hoạch. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cần đánh giá, phân tích sâu sắc, xác định rõ nguyên nhân của từng tồn tại, hạn chế đề ra các giải pháp nhằm khắc phục, tiếp tục nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội cấp trên cơ sở; chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và các mục tiêu nghị quyết đã đề ra; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển; chủ động phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, rà soát và tiếp tục di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tập chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các trình tự thủ tục để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoàn thành xây dựng cầu Tình Húc, tập trung thi công đường dọc hai bên bờ sông Lô và các công trình, dự án khác theo kế hoạch...

Đồng chí giao trách nhiệm cho giám đốc các sở, ngành, bí thư, chủ tịch các huyện, thành phố, các Trưởng Ban quản lý xây dựng được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết quý 3/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 60%, hết năm 2020 đạt trên 90%, chi thường xuyên đạt trên 98%.

Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo chuẩn bị và đảm bảo các điểu kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 an toàn, kết quả cao; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp thời có biện pháp hỗ trợ các đồ tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ tỉnh từ nay cho đến hết năm 2020  phải hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ, đồng thời phải tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020

6 tháng đầu năm, huyện Sơn Dương đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.100 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 31 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung thực hiện một số mục tiêu chính như phấn đấu hoàn thành chỉ số phát triển công nghiệp; tiếp tục đầu tư vào các khu cụm công nghiệp để thu hút đầu tư và đặc biệt chú trọng công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đảm bảo đạt kế hoạch đề ra với một số giải pháp cụ thể như nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, rà soát các công trình; thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng…

 

Đồng chí Vũ Đình Hưng
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các kỳ thi

6 tháng đầu năm, ngành Giáo dục và Đào tạo chịu nhiều tác động do dịch bệnh Covid -19, tuy nhiên toàn ngành đã có nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn tổ chức triển khai tốt các hoạt động dạy và học đảm bảo đúng, đủ chương trình. 6 tháng cuối năm, Sở đẩy mạnh chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo… và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Đức Tiến
Phó Giám đốc Sở Công thương

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch về giá trị sản xuất công nghiệp

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 17.600 tỷ đồng; kế hoạch của tỉnh năm 2020 đề ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.029 tỷ đồng. Để đạt kế hoạch từ nay đến cuối năm giá trị sản xuất công nghiệp đạt thêm 10.000 tỷ đồng, Sở đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình sản xuất đối các doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Giấy An Hòa, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, các nhà máy thủy điện…cho thấy về cơ bản thuận lợi. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khắc phục khó khăn phấn đấu vượt kế hoạch các sản phẩm như: thép, xi măng, dệt may. Để  tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, sớm hoàn thành quy hoạch 2 cụm công nghiệp Ninh Lai – Thiện Kế và Tam Đa – Hào Phú  để sớm thu hút các nhà đầu tư.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục