Tiếng việt | English

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3 (khóa IX)

- Ngày 17-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và các đoàn thể 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần khẩn trương, tập trung, quyết liệt, BCH Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Đảng bộ đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 159 đảng viên mới, 2 lớp bồi dưỡng chính trị cho 84 đối tượng kết nạp Đảng…

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai Đề án 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy tỉnh trong việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung tham mưu các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ của tỉnh gia đoạn 2020-2025…

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục