Tiếng việt | English

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

- Ngày 17-2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ nhất năm 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất.

Hội nghị đã thông qua Quy chế làm việc của BCH Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự, kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015-2020; quy chế làm việc của Ủy Ban kiểm tra.

Các đại biểu cũng đã thảo luận những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020; chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ, đảng bộ trong khối; tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác chính trị tư tưởng để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục