Tiếng việt | English

Hội nghị điển hình tiên tiến CNVC-LĐ

- Ngày 10-7, tại Nhà Văn hóa Lao động, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 200 đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Ảnh: Thanh Phúc

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực. Kết quả có hơn 2.200 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tổ chức công đoàn; hơn 9.600 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất được ứng dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi gần 23 tỷ đồng; hơn 20 đề tài của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ đạt giải thưởng tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

Đoàn viên, CNVC-LĐ đã ủng hộ, đóng góp hơn 13 tỷ đồng vào chương trình xây dựng nông thôn mới; ủng hộ hơn 34,5 tỷ đồng cho công tác "đền ơn đáp nghĩa”, "xóa đói, giảm nghèo” và các hoạt động xã hội tại địa phương. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã vận động đoàn viên ủng hộ, đóng góp được gần 4,2 tỷ đồng; LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ hơn 2,65 tỷ đồng cho 144 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà và sửa nhà; thăm hỏi, hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng hơn 3.600 lượt đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, có gần 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 98% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"…


Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh trao Cờ thi đua cho các đoan vị có thành tích xuất sắc
 trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích đạt được của CNVC-LĐ trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh  tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kịp thời chỉ đạo, phát động phong trào thi đua trong CNVC-LĐ với nhiều nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, ngành nghề, điều kiện của địa phương, cơ sở; tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, có sự gắn kết chặt chẽ giữa việc tổ chức các phong trào thi đua với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVC-LĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, đơn vị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn. 

Tại hội nghị, có 12 cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"; 1 tập thể, 2 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 10 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể, tặng Bằng khen cho 53 tập thể và 107 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020.

 Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục