Tiếng việt | English

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

TQĐT - Ngày 3-11, tại Sở Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; triển khai các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực và Giám đốc Sở Tư pháp
Nguyễn Thị Thược trao Giấy khen của Sở Tư pháp cho các cá nhân có thành
tích tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III” năm 2016.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay có chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch và lựa chọn các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam phù hợp, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng. Một số hình thức đã được phổ biến thường xuyên và có hiệu quả như: Tuyên truyền miệng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, qua cổ động trực quan...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ, công chức tham mưu tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trở thành đợt cao điểm bằng các hình thức Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân; tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính và tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật. Các cấp, ngành cần xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách bằng nhiều hình thức khác nhau. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, hiệu quả và lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đặc biệt là đối với đối tượng người dân tộc thiểu số...

Tin, ảnh: Mạnh Thái

Tin cùng chuyên mục