Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

TQĐT - Ngày 29 và 30-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII).
Video không hợp lệ

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.


Các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.   
                                                       Ảnh: Thành Công

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị  được truyền hình trực tuyến tới các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị đã giới thiệu, quán triệt 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những quyết sách quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề liên quan đến phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ của nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự hội nghị lần này ở các cấp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội.

Kết luận hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh tính cụ thể, thiết thực của 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6, khoá XII ban hành. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và làm tốt công tác tham mưu để tỉnh thông qua Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết vào cuối năm nay. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ theo dõi cấp huyện có trách nhiệm đôn đốc cơ sở bám sát vào nghị quyết của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cho phù hợp.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục