Tiếng việt | English

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương, tháng 2-2020

- Ngày 21-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 2-2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh...

Hội nghị đã được nghe thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020. Những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới.

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện của Đảng; kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

    Tin, ảnh: Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục