Tiếng việt | English

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

TQĐT - Ngày 9-1, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến
tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Trong năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, xây dựng các nghị định, quy định về danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước... Hoạt động thi đua, khen thưởng các cấp tiếp tục có sự đổi mới, tổ chức khen thưởng kịp thời nhằm nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến trong cả nước.

Năm 2019, ngành Thi đua - Khen thưởng tập trung tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng...  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả của ngành Thi đua - Khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tiếp tục có sự đổi mới trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ đầu năm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục quan tâm đề xuất các chính sách, quy định để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước. Đặc biệt là việc lựa chọn các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt để khen thưởng, từ đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

  Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục