Tiếng việt | English

Hội thảo khoa học 90 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than

- Ngày 3-2, trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020); 80 năm ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than (20-3-1940 – 20-3-2020).


Đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo đã có 15 tham luận, tập trung làm rõ về sự ra đời của Đảng CSVN là tất yếu của lịch sử dân tộc; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu ấn, tư tưởng của Người trong đường lối của Đảng CSVN; quá trình lãnh đạo và thành tựu của Đảng CSVN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo cũng làm rõ sự ra đời của Chi bộ Mỏ Than - chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh; quá trình lãnh đạo và kết quả của Đảng bộ tỉnh; phát huy truyền thống xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh vững mạnh.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục