Tiếng việt | English

Hội thảo Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển

- Ngày 4-8, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo "Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển" nhân dịp kỷ niệm 90 năm ra số đầu tiên (5-8-1930 - 5-8-2020).

 

 

 

Dự hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản các thời kỳ cùng đội ngũ cộng tác viên chiến lược của Tạp chí.


Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang nhận Kỷ niệm chương đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Tạp chí Cộng sản.

Ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, đồng thời là Chủ bút đầu tiên. Trải qua 90 năm với nhiều tên gọi khác nhau, tạp chí luôn là tạp chí lý luận chính trị của Đảng. Trong chặng đường phát triển, Tạp chí Cộng sản đã không ngừng trưởng thành, đóng góp tích cực vào việc vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đất nước.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã khẳng định ý nghĩa của sự kiện Tạp chí Đỏ ra số đầu do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên; đánh giá những bài học kinh nghiệm có giá trị lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Cộng sản. Đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng...

Nhân dịp này, Tạp chí Cộng sản đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tạp chí lý luận của Đảng" cho 39 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Tạp chí Cộng sản.

 

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục