Tiếng việt | English

Họp Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

- Ngày 1-6, Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã tổ chức họp triển khai các nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên thuộc Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội XVII.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại Hội nghị, các đại biểu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết đã báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch của Tiểu ban, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền về đại hội; đề xuất những khó khăn vướng mắc; lựa chọn các phương án trang trí khánh tiết, tranh cổ động...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các cơ quan rà soát báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện kế hoạch của Tiểu ban. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp; những thành tựu trong nhiệm kỳ. Tập trung tuyên truyền về đại hội điểm cấp huyện của tỉnh; đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII lấy ý kiến của nhân dân tham gia. Tăng cường thông tin, quản lý các hoạt động tuyên truyền, phát hiện kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu độc; tăng cường các hoạt động cổ động bằng các hình thức trang trí các cụm pano, đường hoa, đường điện chiếu sáng, điện trang trí…  

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục