Tiếng việt | English

Khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TQĐT - Ngày 27-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.   Ảnh Thành Công

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương dự và truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Ngụy Văn Thận, Nguyễn Hữu Hoan; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; chuyên viên các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các trường chuyên nghiệp của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Thông qua việc học tập, quán triệt sẽ góp phần để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong những tháng đầu năm 2016, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của BCH Trung ương khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh đã bổ sung hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, thảo luận đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Ngày mai 28-6, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc, phổ biến, thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Báo Tuyên Quang điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục