Tiếng việt | English

Khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam

- Ngày 9-9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến MTTQ Việt Nam toàn quốc; triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2019.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu 63 tỉnh, thành toàn quốc đã được hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; một số nội dung về quản lý và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến MTTQ Việt Nam.

Việc khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến toàn quốc nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan ủy ban MTTQ các cấp, nâng cao hiệu qủa công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời phục vụ việc tổ chức hội họp, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, nắm tình hình nhân dân...

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục