Tiếng việt | English

Kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Quyết Tiến

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Quyết Tiến thuộc Cục C10 - Bộ Công an.


Đoàn kiểm sát tiếp xúc phạm nhân tại nơi lao động.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp các nội: Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; về thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua công tác trực tiếp kiểm sát cho thấy, trong kỳ kiểm sát, cơ bản Trại giam Quyết Tiến đã thực hiện đúng các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án phạt tù.

 Tuy nhiên, còn một số vi phạm, thiếu sót như: giam chung 25 phạm nhân dưới 18 tuổi với 16 phạm nhân trên 18 tuổi có mức án thấp trong cùng 1 buồng giam; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng phạm nhân có lúc, có nơi chưa sâu sát, công tác quản lý phạm nhân tại nơi lao động còn sơ hở để 1 phạm nhân có hành vi trốn khỏi nơi giam; 76 lượt phạm nhân vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phải xử lý kỷ luật.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục