Tiếng việt | English

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII: Tiếp tục thảo luận, thông qua các dự thảo nghị quyết

Trực tiếp- Sáng nay 7-12, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, thông qua 9 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

11h15: Phiên họp buổi sáng kết thúc

Buổi chiều, HĐND tỉnh tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

8h00: Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020; bổ sung vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.


Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Việt Hòa

Đại biểu Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm rõ thêm vấn đề bố trí phân bổ nguồn vốn đảm bảo cho các công trình chuyển tiếp, các công trình được thanh toán quyết toán, cơ bản đáp ứng tiến độ, đảm bảo vốn cho tỉnh điều hành trong công tác ngân sách. Trong đó, các công trình năm 2019 đã bố trí đủ. Hiện còn 48 tỷ chưa phân bổ thì từ nay đến tháng 6-2020 sẽ hoàn thiện. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.


Đại biểu Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận.
Ảnh: Thành Công

Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Trần Ngọc Thực đề nghị điều chỉnh mở rộng đoạn qua Phúc Sơn - Xuân Quang để đảm bảo mỹ quan, phù hợp với xu thế phát triển của huyện. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải cho biết, thời gian tới ngành sẽ tiến hành khảo sát một số đoạn tuyến phải mở mới, cắt cua để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Về dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế cho rằng sự tăng giá dịch vụ sẽ có sự tác động không nhỏ với người dân. Do ngành đang tiếp tục thực hiện tự chủ về kinh phí chi thường xuyên, nên ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chủ trì kỳ họp đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm.


Ông Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính làm rõ thêm nội dung dự thảo.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, các nội dung Nghị quyết đều căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Tài chính, tham khảo các tỉnh và thực tế ngân sách của tỉnh để đưa ra các mức chi theo quy định. Sở dự kiến mức chi phù hợp, bằng 62,5% mức tối đa của Trung ương quy định để khuyến khích sự sáng tạo.

Đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết, Nghị quyết được ban hành sẽ khuyến khích toàn dân tham gia sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Mức chi giải thưởng gấp 5 lần so với mức chi bố trí hiện nay là phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh, xứng đáng với trí tuệ, chất xám người tham gia cuộc thi. Nghị quyết được 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh, đại diện cơ quan soạn thảo - Sở Nội vụ làm rõ các nội dung sửa đổi trong dự thảo, nội dung sửa đổi phù hợp với Luật Cán bộ công chức, viên chức và các nghị định của Chính phủ như chính sách tuyển dụng, điều kiện riêng đối với một số trường hợp đi đào tạo nâng cao trình độ.

Về các dự thảo: Nghị quyết về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết phê duyệt phân bổ 10% dự phòng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, 100% đại biểu nhất trí thông qua.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Thành Công

Dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Sở đã thực hiện phân bổ nguyên tắc theo các tiêu chí. Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Chính phủ bố trí kinh phí dự phòng. Sau khi Nghị quyết được thông qua, Sở sẽ triển khai đến UBND các huyện và thành phố sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Về dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ cơ sở về tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp. Cụ thể, trên cơ sở tính toán hoạt động của 8 dự án nhà máy dự kiến hoạt động trong năm 2020, cùng nhiều giải pháp thực hiện để phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 18.000 tỷ đồng. Năm 2019, so với các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang đang đứng vị trí thứ 5 về tăng trưởng, đây là vị trí tốt. Năm 2020, tỉnh cần dành nguồn lực hợp lý để tập trung cho các địa phương, các lĩnh vực trọng tâm, điển hình như thành phố Tuyên Quang phấn đấu lên đô thị loại II. UBND các huyện cần nêu cao vai trò đôn đốc các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ hoạt động các nhà máy sản xuất công nghiệp. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Việt Hòa - Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục