Tiếng việt | English

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021: Kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh

TQĐT - Ngày 29-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Video không hợp lệ

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Sáng Vang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Thành Công

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp đầu tiên kiện toàn bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Do vậy, quy trình, thủ tục cần hết sức chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí lưu ý, để cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cần phải có một bộ máy chính quyền thực sự vững mạnh, đổi mới, quyết liệt hơn nữa, nhất là kịp thời ban hành, tổ chức thực hiện và giám sát các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, bầu đủ số lượng 59 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ngay trong cuộc bầu cử đầu tiên, không có đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại. Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, những người trúng cử là những người tiêu biểu, có lập trường chính trị vững vàng, có năng lực, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định và yêu cầu đặt ra. Tổng số cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND tỉnh trên 570 nghìn cử tri, đạt tỷ lệ 99,74%.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chúc mừng đồng chí Phạm Minh Huấn,
Phó Bí thư Tỉnh ủy tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh cho những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã trúng cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh
và các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh ra mắt tại kỳ họp.

Kỳ họp quyết nghị số lượng các ban, số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, HĐND tỉnh khóa XVIII có 4 ban gồm: Ban Kinh tế và Ngân sách (7 thành viên), Ban Văn hóa - Xã hội (7 thành viên), Ban Pháp chế (7 thành viên) và Ban Dân tộc (7 thành viên). Kỳ họp đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh và bầu 23 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã bàn giao và nhận bàn giao hồ sơ về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải xây dựng bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngay sau kỳ họp này, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh và chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, phóng viên Báo Tuyên Quang
đã gặp gỡ, trao đổi với một số đại biểu HĐND tỉnh và người dân về hoạt động
của HĐND và đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ mới

 

Ông Bùi Minh Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII
HĐND tỉnh đã bầu ra những người có đủ đức, tài giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tập trung kiện toàn nhân sự của HĐND và UBND tỉnh theo đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tôi nhận thấy việc lựa chọn, quyết định nhân sự tại kỳ họp được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, dân chủ; chú trọng lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng điều hành, quản lý vào các vị trí chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để làm nên những thành công trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII
Tăng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII đã bầu các thành viên UBND tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an nhằm đảm bảo nguyên tắc làm việc tập thể, bao quát đầy đủ các lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời tạo điều kiện thực hiện việc giám sát của HĐND và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, cơ quan quân sự, công an ở địa phương. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy việc mở rộng các ủy viên UBND tỉnh so với nhiệm kỳ trước là phù hợp, đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tiễn của UBND tỉnh và tăng cường thêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ông Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của các ban HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trong đó, theo quy định của Luật, có nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức và nhân sự của các ban HĐND tỉnh. Khác với trước đây, kỳ họp chỉ bầu trưởng, phó các ban HĐND tỉnh, còn thành viên thì Trưởng ban lập đề án trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt. Kỳ họp đã quyết nghị số lượng 4 ban HĐND, ủy viên các ban HĐND và bầu các trưởng ban, phó ban. Điểm mới ở nhiệm kỳ này là số lượng đại biểu chuyên trách được tăng lên so với trước. Đây là điều kiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của người đại biểu dân cử.

Bàn Thu Hằng, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII
Tin tưởng HĐND tỉnh khóa XVIII hoạt động chất lượng, hiệu quả

Lần đầu tiên được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi rất xúc động và vinh dự. Bản thân tôi sẽ nỗ lực tự học tập để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Là đại biểu người dân tộc thiểu số nên tôi sẽ tích cực tham mưu với HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án sát với thực tế ở địa phương, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 

Ông Đỗ Quốc Tập, thôn Nam Hiên, xã Sơn Nam (Sơn Dương)
Nhân dân kỳ vọng vào sự đổi mới của HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngay từ khi những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở địa phương, nhân dân trong xã Sơn Nam chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào các v? đại biểu HĐND khóa mới. Họ là những người có đủ đức, tài và tâm huyết để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng ở các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.    

Vũ Tuấn

Tin cùng chuyên mục