Tiếng việt | English

Ký kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường

- Chiều 12-1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gắn cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội, được đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai phát động Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.200 mô hình tự quản về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể các tầng lớp nhân dân về quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Phát huy vài trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Ủy ban MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục vận động nhân dân thực hiện và nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các tôn giáo nâng cao hiệu quả chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư nông thôn mới, đô thị văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp, khu dân cư văn hóa…

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục