Tiếng việt | English

Lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

TQĐT - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Đồng chí NGUYỄN VĂN SƠN
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Đồng chí PHẠM THỊ MINH XUÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Đồng chí TRIỆU KIM LONG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Danh sách Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

I. Ban Kinh tế và Ngân sách:

1. Bà Khánh Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII

2. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII

3. Bà Hoàng Thu Lụa, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII

II. Ban Văn hóa - Xã hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII

2. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng Tổng hợp, Trường Đại học Tân Trào, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII

3. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII

III. Ban Pháp chế:

1. Ông Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII -Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII

2. Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII

IV. Ban Dân tộc:

1. Ông Lý Minh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII

2. Bà Tăng Thị Dương, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII

3. Bà Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII

V. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh:

Ông Phạm Văn Loan, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVIII.
 

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Đồng chí PHẠM MINH HUẤN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Đồng chí TRẦN NGỌC THỰC
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH QUANG
 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Đồng chí NGUYỄN HẢI ANH
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Đồng chí LÊ THỊ KIM DUNG
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Danh sách Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Ông Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
2. Ông Trần Anh Du, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
3. Bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
4. Ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
5. Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp
6. Ông Đỗ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
7. Ông Hoàng Văn Thinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
8. Ông Đỗ Văn Toán, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh
9. Ông Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
10. Ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ
11. Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
12. Ông Ma Văn Phấn, Giám đốc Sở Công thương
13. Ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
14. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng
15. Ông Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
16. Ông Đào Duy Quyết, Giám đốc Sở Y tế

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, cũng đã bầu 23 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục