Tiếng việt | English

Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày 8-11, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến (Sơn Dương).


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực chúc mừng nhân dân thôn Hòa Bình,
xã Cấp Tiến (Sơn Dương).

Thôn Hòa Bình hiện có trên 130 hộ gia đình, với trên 600 nhân khẩu, trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong thôn tập trung phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn thôn hiện có 98% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng/người/năm.

Chia vui với nhân dân thôn Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của khu dân cư. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, nhân dân thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục