Tiếng việt | English

Lấy ý kiến nhân dân đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động

- Ngày 22-7-2020, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có Công văn số 60/TĐKT-NV về việc lấy ý kiến nhân dân trước khi đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động đối với Công ty TNHH Hiệp Phú (Tp Tuyên Quang).

Tin cùng chuyên mục