Tiếng việt | English

Lấy ý kiến tham gia vào cuốn sách lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020

- Ngày 6-12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào cuốn sách lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020. Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020” là tiếp nối của cuốn "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Dân chính đảng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1955-2009" đã được xuất bản năm 2009.


  Đại biểu cho ý kiến vào cuốn sách lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2010-2020.

Nội dung bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020” gồm VII chương: Trình bày khái quát về tình hình đất nước, con người, truyền thống cách mạng của tỉnh; đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ khối qua các thời kỳ; tái hiện lại toàn bộ chặng đường lịch sử, vẻ vang của Đảng bộ khối qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp, trao đổi về kết cấu, bố cục tiêu đề các chương, mục; phương pháp nghiên cứu và trình bày, diễn đạt; nội dung, tư liệu và các sự kiện cần bổ sung… giúp tổ biên soạn nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa để cuốn sách khi xuất bản đảm bảo tính lịch sử, logic, khoa học.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục