Tiếng việt | English

Nâng cao chất lượng giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

- Để đảm bảo tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh đã chú trọng giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp cũng như tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần.

Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri khá rộng, kiến nghị của cử tri đa dạng, do đó, Thường trực HÐND tỉnh chỉ đạo, phân công các ban HÐND tỉnh tổ chức giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và đại biểu HÐND quan tâm, kiến nghị nhiều lần. Ðể tổ chức giám sát hiệu quả, Thường trực HÐND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết. Trong đó, xác định, phân loại rõ từng nhóm vấn đề cụ thể, như: nhóm vấn đề được UBND tỉnh xem xét và giải quyết xong; những ý kiến kiến nghị đang được xem xét giải quyết và có lộ trình thực hiện; những ý kiến kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời nhưng còn khó khăn về nguồn lực, chưa thực hiện được.

Cùng với đó, Thường trực HĐND, các ban HÐND tỉnh chủ động nghiên cứu, xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; tiến hành thu thập thông tin có liên quan thông qua các kênh khác nhau… Ðồng thời, đối chiếu với các văn bản trả lời, giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan chú ý tới thời gian, chất lượng giải quyết kiến nghị, các vấn đề còn thiếu sót, làm rõ trách nhiệm giải quyết chậm. Ðối với những nội dung giải quyết chưa rõ, Thường trực, các ban HÐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp hoặc mời các cơ quan, đơn vị liên quan giải trình để làm rõ vấn đề.


Cử tri xã Trung Minh (Yên Sơn) kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cụ thể, trước việc nhiều ý kiến của cử tri tập trung phản ánh và đề nghị xử lý, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản như: khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, làm hỏng các tuyến đường giao thông, làm sạt lở, vùi lấp đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã kịp thời tiếp thu chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã được tăng cường, sâu sát, hiệu quả hơn. Nhiều ý kiến, kiến nghị về các vụ việc cụ thể đã được các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp tích cực giải quyết, được nhân dân đồng tình.

Tuy nhiên, một số ý kiến, kiến nghị đã được xem xét giải quyết tiếp tục phát sinh những vướng mắc nhưng chưa được các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp quan tâm phối hợp giải quyết. Một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước mà cử tri đã kiến nghị, phản ánh chưa được khắc phục triệt để. Còn có doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, chế biến, vận chuyển, sử dụng khoáng sản nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời… Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra những nguyên nhân và đề nghị UBND tỉnh có các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra.

Theo thống kê, từ trước và sau kỳ họp thứ 8 đến hết tháng 11 năm 2019 đã có 200/200 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét, trả lời, đạt 100% tổng số ý kiến, kiến nghị. Trong đó, có 71/200 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm 35,5%; 92/200 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết, chiếm 46%; còn 37/200 ý kiến, kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa thực hiện được, chiếm 18,5%.

Tại cuộc họp giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, bà Tăng Thị Dương, Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết: UBND tỉnh và các ngành chức năng đã chủ động, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Hầu hết các sở, ngành của tỉnh và UBND huyện, thành phố đều trực tiếp xem xét, giải quyết, ký văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Qua kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều yêu cầu cấp thiết của nhân dân được giải quyết kịp thời, như: Việc đầu tư, nâng cấp một số công trình giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt phục vụ yêu cầu thiết yếu của nhân dân; việc xem xét hưởng chế độ BHYT đối với dân tộc Cao Lan tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn; việc thanh toán tiền mía cho nhân dân của Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương; việc xem xét nguồn nước sinh hoạt của xã Yên Hoa, huyện Na Hang; cắm biển báo giao thông…

Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan chưa thể giải quyết dứt điểm ngay cũng được UBND tỉnh trả lời khá rõ. Theo đó, công tác giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, sát tình hình thực tế, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục