Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

TQĐT - Năm 2015, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Qua thực hiện Quy chế phối hợp giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Năm 2015, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, nhất là trong công tác nhân sự, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Đề án nhân sự UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử UBKT của 11 huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tổng số 11 đồng chí. UBKT Tỉnh ủy cũng phối hợp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ, 2015 - 2020 của BCH Đảng bộ tỉnh; báo cáo kết quả thường xuyên việc thực hiện nộp bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định đối với 72 tổ chức đảng với 313 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.  


Đại biểu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2015 giữa
UBKT Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan.

Trong năm 2015, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan có thẩm quyền nhiều nội dung liên quan đến kinh tế, cơ chế, chính sách và quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất việc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng sai quy định của Trường Chính trị tỉnh; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Dương xem xét, xử lý các sai phạm của Công ty TNHH Đại An và doanh nghiệp tư nhân Hữu Thắng Tuyên Quang; chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tổng hợp kết quả rà soát các đối tượng hưởng sai chế độ thương binh...

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng tháng thực hiện tốt việc định hướng công tác tuyên truyền báo chí, nắm tình hình dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát, xem xét kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Báo Tuyên Quang thực hiện tốt việc phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng quy định. Hằng tháng, Báo có các tin, bài phản ánh về những hoạt động của ngành kiểm tra Đảng. Ngoài ra, Báo đã có các bài viết đánh giá sâu về những chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và UBKT các cấp như: Thực hiện Kết luận số 145 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kết luận số 84 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Báo duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” trên báo in thường kỳ vào số thứ 4 hằng tuần. 

Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị giúp công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; kịp thời cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin về công tác kiểm tra, giám sát. Qua quy chế phối hợp góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa công sở ngày càng tiến bộ, phát triển. 

 Bài, ảnh: Quý Khang

Tin cùng chuyên mục