Tiếng việt | English

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác dân tộc.

Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019.

Kính thưa đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương !

Kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc !

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !

Kính thưa các bậc lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng !

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý ! 

Thưa toàn thể Đại hội !

Hôm nay, trong không khí tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh lần thứ III. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý và 250 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 44 vạn đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh về dự Đại hội. Xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Kính thưa Đại hội !

Tuyên Quang là tỉnh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; là  nơi sinh sống lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số anh em như: Tày, Dao, Sán Chay, Mông, Sán Dìu và các dân tộc thiểu số khác.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Trung ương Ðảng, Bác Hồ đã ở và làm việc, lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang là Thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và hầu hết các Bộ, ngành cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong suốt quá trình cách mạng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, che chở cán bộ, đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến kiến quốc, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà.

Kính thưa các vị đại biểu !

Kính thưa Đại hội !

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2014; với việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của địa phương, đặc biệt với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đã từng bước phát huy được tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, điểm nhấn là phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhờ phát triển sản xuất nên đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, tất cả các xã, trên 98% thôn, bản có đường ô tô, 98,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được củng cố, mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác chăm sóc sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực, tất cả các xã đều có trạm y tế, 100% đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được tăng cường xuống cơ sở; nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào được khôi phục và từng bước phát huy giá trị.

 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm, nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh đã và đang giữ các chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đã gương mẫu đi đầu, trở thành trung tâm đoàn kết trong thực hiện và vận động nhân dân tham gia các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày một vững chắc.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, hơn 44 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ là người dân tộc thiểu số đối với những thành tựu chung của tỉnh nhà.

Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xin nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể Đại hội !

Vui mừng với những thành tích đã đạt được, song chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận công tác dân tộc của tỉnh nhà vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung giải quyết trong thời gian tới, đó là:

Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn cao (thu nhập bình quân đầu người mới đạt 75% bình quân chung của toàn tỉnh).

Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, miền núi tuy đã được quan tâm đầu tư, song so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn ở mức thấp (tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 33%, trong khi toàn tỉnh đạt 54,6%).

Công tác phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn biểu hiện tâm lý tự ti, ỷ lại, thiếu quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tình hình an ninh, trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách dân tộc có lúc chưa đồng bộ, nguồn lực để triển khai thực hiện còn thiếu.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác dân tộc.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Kính thưa Đại hội !

Tôi biểu thị sự nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội. Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận để đồng bào các dân tộc thiểu số tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hai là, qua Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh lần thứ III, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cần xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Nhận thức, đánh giá đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay, từ đó tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể:

Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hạ tầng giao thông, tiếp tục hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào; hỗ trợ đồng bào phát huy tiềm năng, thế mạnh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào từ bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ gìn chữ viết, tiếng nói, trang phục độc đáo của dân tộc mình.

Tiếp tục củng cố, đầu tư xây dựng phát triển hệ thống trường nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào các dân tộc thiểu số được học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nâng cao tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp và trong đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh.

Ba là, tại Đại hội này, đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh hãy đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại; tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng nhau vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp, quý báu của bao đời ông cha ta để lại.

Kính thưa các vị đại biểu!

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số hôm nay là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc và là dịp để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Lời căn dặn của Bác đã và đang được đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang hiện thực hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực và đạt được thành tựu quan trọng.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội này, công tác dân tộc và việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh ta sẽ có bước phát triển mới và thu được nhiều kết quả cao hơn nữa, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xin gửi tới đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý, cán bộ lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tin cùng chuyên mục