Ngành tài nguyên và môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2022

- Chiều 21-1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường tham mưu trình HĐND và UBND tỉnh xem xét, ban hành 9 văn bản quy phạm và có tính chất quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, đã có 75/103 thủ tục hành chính được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hoàn thành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh… Năm 2021, từ hoạt động các lĩnh vực quản lý của ngành đã đóng góp vào ngân sách địa phương trên 850 tỷ đồng, chiếm 34,7% tổng thu ngân sách nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, Ngành càng phải thể hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong công tác tham mưu cho tỉnh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, phải có kế hoạch, quyết liệt ngay từ đầu năm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022. Theo đó, ngành Tài nguyên và Môi trường phải bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch phù hợp; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là những công trình đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch các thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Tin, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục