Tiếng việt | English

Nông dân toàn tỉnh thi đua chung sức xây dựng quê hương

- Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Qua phong trào đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, xuất hiện nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hiểu rõ hơn những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội và nông dân toàn tỉnh, phóng viên Báo Tuyên Quang đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết các phong trào thi đua đã có tác động như thế nào đến hoạt động của tổ chức Hội và hội viên nông dân?


Đồng chí Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Đỗ Hồng Hạ: Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Trong đó, trọng tâm nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ngày càng nhiều mô hình điển hình về phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mô hình phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có trên 35 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng trên 4.300 hộ so với năm 2015. Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của hộ ông Hoàng Văn Oanh, xã Hoàng Khai (Yên Sơn), mô hình chăn nuôi lợn của hộ ông Nguyễn Văn Sáng, xã Đông Thọ (Sơn Dương), mô hình trồng cây ăn quả của hộ ông Trần Quốc Quân, xã Thắng Quân (Yên Sơn); mô hình chăn nuôi, trồng trọt của hộ ông Dương Thế Công, xã Yên Phú (Hàm Yên)…

Hội đã tạo điều kiện nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế bằng những việc làm cụ thể. Các cấp hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp cho trên 37.000 hộ vay, tổng dư nợ trên 21.100 tỷ đồng. Hội cũng đã trực tiếp quản lý cho vay số tiền 25,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp cho 755 hộ hội viên nông dân được tiếp cận vốn vay dễ dàng đầu tư phát triển sản xuất. Các cấp hội đã cung ứng cho hội viên vay 3.500 tấn phân bón theo phương thức trả chậm; trực tiếp quản lý chương trình chăn nuôi trâu, bò sinh sản với tổng số quản lý 2.414 con trâu, bò cho 2.354 hộ vay.  Đến nay, tổng số hộ được hưởng từ các chương trình cho vay trâu, bò là 4.274 hộ, trong đó đã có 1.319 hộ thoát nghèo từ các chương trình.

5 năm qua, Hội đã tổ chức 92 lớp dạy nghề cho trên 3.000 hội viên nông dân; phối hợp tổ chức 59.400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách cho vay có hỗ trợ lãi suất để phát triển chăn nuôi, kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite. Đến nay, nông dân toàn tỉnh đã lắp đặt trên 15.000 hầm Biogas và 3 công trình vệ sinh. Tổng số vốn ngân hàng đã giải ngân là 124 tỷ đồng, nông dân được hỗ trợ lãi suất gần 26 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Nhà nước, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả thực hiện của phong trào thi đua, trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã kết nạp được trên 20.000 hội viên mới, nâng tổng số lên 117.400 hội viên, chiếm trên 86% so với số hộ sản xuất nông nghiệp. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao
của hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh, ở thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn).

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm các phong trào thi đua của Hội Nông dân trong thời gian tới?

Đồng chí Đỗ Hồng Hạ: Thời gian tới, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân với nội dung ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ ngay tại các kỳ sinh hoạt chi hội, qua các buổi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn… Các lớp dạy nghề được đổi mới với hình thức “cầm tay chỉ việc” bố trí 70% thời lượng thực hành, cung cấp kiến thức hội viên đang cần, khuyến khích hội viên, nông dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, nhanh chóng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các chương trình phối hợp, theo dõi, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các nguồn vốn được giao; chủ động hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân có nhu cầu vay vốn được vay vốn để phát triển sản xuất. Đồng thời, tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương; triển khai xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các cấp hội kịp thời biểu dương những nhân tố mới, những tấm gương điển hình tiên tiến để tạo động lực cho hội viên nông dân phấn khởi tham gia phát triển kinh tế.

Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua nhằm tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.             

  Thực hiện: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục