Tiếng việt | English

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu chỉ đạo. Báo Tuyên Quang online đăng toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí CHẨU VĂN LÂM
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.


Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên,
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương!
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Đảng bộ huyện Na Hang trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, là sự kiện mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới, năng động, toàn diện, nhanh và bền vững.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu các ban Đảng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Na Hang qua các thời kỳ, đại biểu thân nhân các gia đình liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu, khách quý và nhiệt liệt chào mừng 169 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự Đại hội. Trân trọng gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, nhất là trong thời gian cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong tỉnh và tình hình thực tế của huyện Na Hang, với truyền thống đoàn kết cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn Đảng bộ huyện Na Hang để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh.

Việc lựa chọn Đảng bộ huyện Na Hang để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, vừa là sự ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang trong nhiệm kỳ qua, vừa là sự kỳ vọng khởi đầu cho một giai đoạn mới Na Hang phát triển nhanh, bền vững hơn. Đồng thời, qua Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ rút ra được những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp huyện trong tỉnh và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
​Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí!

Na Hang là huyện miền núi có vị trí chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế, có bề dày truyền thống, văn hóa; nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, cần cù trong lao động, có đời sống văn hoá, tinh thần phong phú. Phát huy truyền thống của quê hương, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Hang đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; khai thác tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa phát triển khá; giá trị sản xuất nông, nghiệp, thủy sản bình quân đạt 8%/năm; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất các sản phẩm đặc sản, một số sản phẩm đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu như Chè Shan tuyết Hồng Thái, sản phẩm Cá hồ thủy điện Tuyên Quang vào tốp "Chất lượng vàng nông nghiệp Việt Nam". Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt kết quả tích cực, có 32% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 4,5%/năm. Du lịch có nhiều khởi sắc, bước đầu phát huy tiềm năng, lợi thế về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên danh lam, thắng cảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là hạ tầng kết nối vùng và liên vùng, từng bước xây dựng thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV; xây dựng trung tâm xã Yên Hoa, xã Đà Vị hướng theo tiêu chí đô thị loại V.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo, đạt kết quả quan trọng. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ. Bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,9%/năm; giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bố trí cán bộ chủ chốt cơ sở không phải người địa phương được quan tâm thực hiện. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang là rất quan trọng, tạo tiền đề căn bản cho huyện từng bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích đạt được, BCH Đảng bộ huyện đã nghiêm túc đánh giá, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội, cụ thể một số hạn chế cần lưu ý: Việc khai thác lợi thế (riêng có) để phát triển kinh tế tuy đã được chú trọng nhưng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch; chưa thu hút được nhà đầu tư lớn vào đầu tư tại địa phương. Tỷ trọng thu cân đối ngân sách tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn thấp; đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Đội ngũ cán bộ có trình độ cao và lực lượng lao động có tay nghề kỹ thuật còn thiếu. Công tác xây dựng Đảng có lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hạn chế.

Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình và phê bình của BCH Đảng bộ huyện, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của tỉnh; nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích dự báo tình hình, trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu trong những năm tới của tỉnh là giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là mục tiêu lớn, mang ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi toàn tỉnh, trong đó có Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao.

Thực tiễn đặt ra đối với Đảng bộ huyện cần phải xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới gắn với thực hiện các khâu đột phá và phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh. Để thực hiện yêu cầu đó, đòi hỏi Đảng bộ huyện phải nắm bắt những thời cơ thuận lợi, lường trước những khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là mục tiêu đưa Na Hang phát triển nhanh, bền vững; có các giải pháp đồng bộ, khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Tôi cơ bản nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để thống nhất cao và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy lợi thế riêng có về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản và một số loại cây dược liệu quý; phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung theo chuỗi, giá trị gia tăng cao; khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản, nuôi trồng các loài cá đặc sản trên hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm; đưa doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản đến các siêu thị, thị trường lớn trong nước và xuất khẩu. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt, phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, tạo nguồn sinh thủy và phát triển du lịch trong cả trước mắt và lâu dài.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch một cách bài bản, trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; khai thác có hiệu quả Danh lam thắng cảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình; tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, lấy du lịch sinh thái thiên nhiên là trung tâm để phát triển các sản phẩm du lịch vệ tinh, các chuỗi sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm gắn với phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc và giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái "xanh, sạch, đẹp", cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ và thơ mộng; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng hiện có, nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch mới, điển hình, có giá trị nổi bật thành các sản phẩm mang thương hiệu Du lịch Na Hang. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, di tích lịch sử; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hoá với phát triển du lịch.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển hợp lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp đảm bảo sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, nguyên liệu và lao động tại chỗ.

Hai là, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ưu tiên xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, hướng tới là đô thị du lịch và trở thành đô thị trung tâm của khu vực các huyện giáp ranh thuộc 4 tỉnh (Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn); từng bước đầu tư xây dựng các xã Đà Vị, Yên Hoa theo tiêu chí đô thị loại V, tạo động lực thúc đẩy phát triển các xã, các cụm xã. Phát triển hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy, các trục vành đai thị trấn Na Hang, các trục kết nối hệ thống giao thông liên tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội) và liên vùng gắn với các khu, điểm du lịch của huyện và của tỉnh, góp phần đưa huyện Na Hang trở thành trung tâm kết nối vùng, liên vùng trong và ngoài tỉnh.

Ba là, cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện chủ trương, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, tiếp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh, nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo nghề; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của huyện và xuất khẩu lao động.

Quan tâm phát triển văn hóa và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường lành mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt để rèn luyện, đào tạo và đánh giá cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo cho đời sống của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, tham gia góp ý kiến thiết thực vào các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện do Trung ương và tỉnh dự thảo đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, nội dung toàn diện các lĩnh vực, song cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Kính thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu BCH Đảng bộ huyện Na Hang khóa XXII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi đề nghị các đại biểu phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, với sự tập trung và thống nhất cao, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện để bầu vào BBCH Đảng bộ huyện và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của Đại hội.

Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXII hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời thực hiện sắp xếp, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng huyện Na Hang ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin cảm ơn và kính chúc đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí đại biểu các ban đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu, khách quý, các thế hệ lãnh đạo của huyện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục