Tiếng việt | English

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng, phấn khởi về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý và 165 đại biểu đại diện cho trên 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự Đại hội. Trân trọng gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II là một sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện; là Đảng bộ duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng bộ huyện Lâm Bình; đồng thời nhằm mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại hội và phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ và đại biểu dự đại hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Vì vậy, thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại hội!

Lâm Bình là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh, mới được thành lập từ năm 2011, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, trong nhiệm kỳ vừa qua huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoàn thành 16/16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đề ra. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa phát triển khá, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản bình quân đạt 6,8%/năm; phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển, hình thành một số vùng sản xuất sản xuất hàng hóa, nổi bật là Chè Shan Khau Mút, cá đặc sản, rau sạch; phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung theo chuỗi, giá trị gia tăng cao… Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo đã đạt kết quả tích cực, có 37,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 79%.

Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Du lịch có nhiều khởi sắc, hướng tới trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng (Homestay), từng bước trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách; chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch cộng đồng (Homestay); du lịch sinh thái khu vực hồ Na Hang - Lâm Bình; Lễ hội Lồng Tông và ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình, Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn... Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng thiết yếu tại trung tâm huyện và các xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo, đạt kết quả quan trọng. Chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên; duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ hàng năm đạt trên 30%. Bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,9%/năm; chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, sáp nhập Ban Tổ chức huyện ủy với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy với Thanh tra huyện và Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện bước đầu đạt kết quả tốt; việc bố trí cán bộ chủ chốt cơ sở không phải người địa phương được quan tâm thực hiện. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình trong 5 năm qua là rất quan trọng; tạo tiền đề căn bản cho huyện thoát khỏi huyện nghèo trong giai đoạn tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc đánh giá, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ qua, được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội, cụ thể một số hạn chế như: Quy mô kinh tế còn nhỏ; việc khai thác lợi thế (riêng có) để phát triển kinh tế tuy đã được chú trọng nhưng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp; giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao, đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Đội ngũ cán bộ có trình độ cao và lực lượng lao động có tay nghề kỹ thuật còn thiếu. Công tác xây dựng Đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết; chất lượng sinh hoạt của chi bộ chuyển biến chậm, chưa rõ nét.

Đánh giá cao tinh thần tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của tỉnh; nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích dự báo tình hình, trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu trong những năm tới của tỉnh là giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là mục tiêu lớn, mang ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi toàn tỉnh, trong đó có Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao.

Thực tiễn đặt ra đối với Đảng bộ huyện cần phải xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới gắn với thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh. Để thực hiện yêu cầu đó, đòi hỏi Đảng bộ huyện phải nắm bắt thời cơ thuận lợi, lường trước những khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; có giải pháp đồng bộ, khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Tôi cơ bản nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để thống nhất cao và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy lợi thế riêng có về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng các sản phẩm đặc sản giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; quan tâm xây dựng thương hiệu, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng; làm tốt công tác bảo tồn và quảng bá, giới thiệu du lịch sinh thái đặc trưng, phát triển dược liệu... Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; phấn đấu có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch một cách bài bản, trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững; khai thác có hiệu quả Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình; xây dựng Lâm Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của  du khách trong nước và quốc tế. Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch; chủ động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tổ chức, địa phương có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch để xây dựng, kết nối các tua, tuyến và tiến tới xây dựng thành khu du lịch Quốc gia. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, nhất là tận dụng lợi thế trên mạng xã hội. Nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm du lịch mới, điển hình, có giá trị nổi bật thành sản phẩm đặc trưng, riêng có của Lâm Bình. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh; bảo vệ, chỉnh trang cảnh quan, môi trường sinh thái ở các khu dân cư, các khu, điểm du lịch... Xây dựng không gian du lịch Lâm Bình “Sạch - xanh - giàu bản sắc văn hóa - an toàn”; chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng...

Hai là, tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trọng tâm là giao thông kết nối vùng và hạ tầng du lịch; chỉnh trang kết cấu hạ tầng khu vực trung tâm huyện và các xã, phát triển đô thị ở các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Thổ Bình; cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thông vào trung tâm huyện, giao thông kết nối với địa phương giáp ranh, giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng; đẩy mạnh các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch...

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở mức độ 2; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu có thêm ít nhất 2 trường đạt chuẩn quốc gia, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông gắn với hướng nghiệp, dạy kỹ năng sống cho học sinh; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mới.

Quan tâm phát triển văn hóa và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường lành mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của huyện và xuất khẩu lao động.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, chú trọng bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên trì thực hiện tốt hơn, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt để rèn luyện, đào tạo và đánh giá cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và triển khai thực hiện các phong trào, chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, tham gia góp ý kiến thiết thực vào các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện do Trung ương và tỉnh dự thảo đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, nội dung toàn diện các lĩnh vực, song cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khóa II, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phải thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của Đại hội.

Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời thực hiện sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển", Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng huyện Lâm Bình "Kinh tế phát triển; văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc; cảnh quan, môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo".

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí đại biểu, khách quý, các thế hệ lãnh đạo của huyện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục