Phiên họp thứ 20 Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 29-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 20 cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự họp.

Cho ý kiến vào kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân quý I-2023, các đại biểu cho rằng, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương chú trọng giải quyết. Quá trình giải quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giao các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Trong đó lựa chọn một số vấn đề đã được trả lời, giải quyết xong; đang giải quyết có lộ trình hoặc các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết, giải quyết chưa dứt điểm để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, tổ chức giải trình.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hoá, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, các đại biểu cho rằng, báo cáo đã đánh giá toàn diện, chi tiết về kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách. Thường trực HĐND tỉnh nhất trí sẽ tổ chức phiên giải trình, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung này trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu làm rõ một số kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng, các Ban HĐND tỉnh cần thực hiện hiệu quả, khoa học hơn nữa việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để thuận tiện cho việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.
Đối với báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hoá, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, đồng chí yêu cầu Ban Văn hóa – Xã hội tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp để hoàn thiện các nội dung, chuẩn bị chu đáo cho phiên giải trình trong thời gian tới. Thông qua phiên giải trình giúp các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm thực thi công vụ.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục