Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trực tiếp - Chiều nay 12-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên trù bị.

17h30: Kết thúc phiên trù bị

Phiên khai mạc sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 14-10.

17h15: Hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và nghi thức Đại hội

16h40: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng hợp
ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ảnh: Ngọc Hưng

BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khoá XVI đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng số có 4.245 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết ý kiến được chuẩn bị công phu, có bố cục chặt chẽ, sắp xếp khoa học. Nội dung có sự kế thừa, phát triển văn kiện trong các nhiệm kỳ trước, đồng thời có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận mới; đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và nhìn lại qua 35 năm đổi mới; đồng thời thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu cả trung hạn và dài hạn, những giải pháp lớn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

16h30: Phân tổ đại biểu và chuẩn bị ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội có 10 tổ đại biểu được tổ chức theo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tham gia sinh hoạt tại các tổ đại biểu.

15h55: Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng
điều hành thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.
Ảnh: Dương Phúc

Về nội quy Đại hội, đại biểu phải thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc; mang theo thẻ đảng viên để thực hiện quyền biểu quyết; ngồi đúng vị trí theo sơ đồ, tập trung nghe và nghiên cứu kỹ các văn bản, báo cáo trình Đại hội, chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận tại Đại hội; chấp hành nghiêm túc sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội về chế độ sinh hoạt.

Về quy chế Đại hội, Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định của Điều lệ Đảng. Đại biểu thực hiện nghiêm túc nội quy Đại hội. Việc bầu cử trong Đại hội thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc ứng cử, đề cử vào danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, danh sách bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện tại các tổ đại biểu. Quy chế Đại hội cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu; nhiệm vụ của tổ đại biểu; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu; phát biểu ‎ý kiến tại hội trường và chế độ thông tin, quản l‎ý tài liệu.

100% đại biểu nhất trí thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội.

15h50: Quán triệt mục đích, yêu cầu của Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm quán triệt mục đích, yêu cầu của Đại hội.
Ảnh: Thành Công

Đại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội thảo luận sâu sắc, làm rõ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, những khâu đột phá, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những vấn đề mới, khó.

Công tác bầu cử phải đặc biệt coi trọng chất lượng với tinh thần tập trung và thống nhất cao. Bầu BCH khóa mới đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

15h40: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Công

Dự Đại hội có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có: lãnh đạo Vụ Địa phương I, Cục Chính trị bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ II Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Công

Trước phiên trù bị, đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh.

15h00: Đại hội quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng với các nội dung: quy định chung về đối tượng và phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bầu cử, hình thức bầu cử; nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử; ứng cử, đề cử, quyền bầu cử, danh sách bầu cử, phiếu bầu cử; trình tự, thủ tục bầu cử; tính kết quả và chuẩn y kết quả bầu cử; xử lý‎ vi phạm; điều khoản thi hành.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Dương Phúc

Việt Hòa - Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục