Tiếng việt | English

Quán triệt Nghị định của Chính phủ về triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

- Ngày 7-2, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP về quy định và chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg phê duyệt đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đến nay, đã có 95/95 đơn vị các bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó có gần 1.250.000 văn bản gửi và nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia; nghe giới thiệu đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 62 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ…

Để có hệ thống báo cáo chuẩn, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bỏ các báo cáo không cần thiết, chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới báo cáo trong 4 cấp chính quyền từ Trung ương tới tỉnh, huyện và cơ sở. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện Trục liên thông văn bản quốc gia; tiếp tục đưa các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Dự kiến tháng 3-2020 sẽ khai trương Trung tâm báo cáo quốc gia, phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp cho chỉ đạo và tổng hợp tình hình của các bộ, địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng chính phủ điện tử là xu thế tất yếu. Năm 2019, đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, giúp cải cách, thay đổi tư duy trong quản trị thông minh, chính quyền điện tử, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm tốt việc kết nối, chia sẻ, bảo mật thông tin, xác thực định danh; cải cách hành chính gắn với Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử…

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục