Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho trí thức, văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí

TQĐT - Ngày 29-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, phóng viên các cơ quan báo chí, văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của tỉnh.
Video không hợp lệ

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
với các đại biểu bên lề hội nghị.

Các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 29-6-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng vận dụng vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục