Tiếng việt | English

Rực rỡ đường xuân

- Mùa xuân khởi đầu cho một năm! Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mùa xuân khởi đầu cho thời đại mới của dân tộc Việt Nam! 

Đảng của chúng ta khai sinh giữa mùa xuân Canh Ngọ, cách đây 90 mùa xuân trước! Đảng mùa xuân - dân tộc mùa xuân - Đất nước mùa xuân quyện chặt và hiển hiện tự nhiên như lẽ đất trời, tự nhiên như chân lý, tự nhiên như cuộc đời, trở thành cuộc sống của dân tộc, của đất nước, của Nhân dân, nối tiếp và phát huy dòng chảy không ngừng của lịch sử Việt Nam anh hùng và trên dải đất Vạn Xuân! 

Đảng của chúng ta, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - đứa con nòi, người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân lao động Việt Nam - là Mùa Xuân của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân chúng ta.. Dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta và Nhân dân ta đã đi dọc 90 mùa xuân độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đầy vinh quang và thắm máu đào, đầy thăng trầm và hiển hách... Tất cả kết tinh và hiện hình điều khát vọng tiến bộ của trăm triệu đồng bào, Việt Nam độc lập bước ra “từ trong máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. 

Chín mươi mùa xuân Đảng, bắt đầu từ mùa xuân Canh Ngọ (1930) - một khoảnh khắc xuân trong Mùa Xuân trường cửu, một bước đi nhỏ của thời gian nhưng là của sự bùng nổ và thành công của cách mạng, là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ thành vương quốc của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Ở tuổi mười lăm mùa xuân, Đảng cùng hai mươi triệu đồng bào đứng lên bẻ gãy gông xiềng lệ thuộc, tự giải phóng mình, làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên và độc nhất vô nhị ở khu vực Đông - Nam Á, nâng Nhân dân từ thân phận nô lệ lên địa vị ông chủ trên dải đất mang hình chữ S bên bờ biển Đông. Một mái lán Nà Nưa lá cọ mà che chở vẻ vang chỗ Người ngồi dựng xây nghiệp lớn! Một mái đình Tân Trào, một cây đa Tân Trào mà kiến lập và chứng kiến rực rỡ nền Cộng hòa dân chủ Nhân dân!


Đường phố Tuyên Quang trong ngày xuân.   Ảnh: K.T

Gần hai mươi lăm tuổi, chiến đấu và hy sinh trong lòng dân tộc anh dũng và khoan hòa, Đảng cùng toàn dân buộc phải cầm súng để hoàn thành vẻ vang cuộc trường chinh chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, khơi nguồn cảm hứng và cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc nô lệ vùng lên tự giải phóng mình trên khắp hành tinh. Cùng cả nước, một bến nước Bình Ca mà làm nên chiến thắng Sông Lô, mà âm vang mãi Thủ đô chín năm trường kháng chiến tới xuân này!

Trải nghiệm bốn mươi lăm mùa xuân, ở độ “nhi bất hoặc”, Đảng lại cùng ba mươi mốt triệu đồng bào Việt Nam buộc phải cầm súng, vừa chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, với cuộc đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất toàn vẹn non sông, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, hàng nghìn chàng trai 22 dân tộc xứ Tuyên đầu quân ra mặt trận; bao nhiêu vạt khăn piêu từ giã cánh rừng già ven những sông Năng hiền hòa và sông Gâm tung thác trắng núi rừng ngóng trông bao nhiêu cô gái Thành Tuyên vào Trường Sơn, ra hỏa tuyến! Núi Sơn Dương vẫn thắm, sông Lô vẫn hằng reo… để góp cho đất nước rực rỡ mùa xuân 1975 thống nhất non sông, giữ mãi mãi những mùa xuân đất Việt!  

Dưới ngọn cờ của Đảng, gần 45 năm cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có hơn ba mươi năm đổi mới, Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục tỏa sáng và rạng rỡ trên trường quốc tế.

Với tất cả đức tính cầu thị và sự khiêm nhường, 90 năm dân tộc hành trình dưới ngọn cờ của Đảng, dù còn không ít thăng trầm, dù có thể còn nếm trải rất nhiều thành bại, nhưng Nhân dân có quyền ngẩng cao đầu và tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng ta - “đứa con nòi” của mình. Chúng ta cảm ơn tất cả đồng chí anh em và bạn bè quốc tế, thủy chung suốt gần 75 năm, đã giúp đỡ, ủng hộ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chúng ta một cách nhiệt thành, chí tình chí nghĩa, thủy chung và trong sáng. Và chính sự tin tưởng, ghi nhận và cổ vũ đó, đang là động lực của chúng ta, đang là lực lượng của chúng ta trong cuộc tiếp tục hành trình xã hội chủ nghĩa, vì một thế giới hòa bình, phồn vinh và tiến bộ xã hội không ngừng. Đó cũng là trọng trách cao cả, là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng, của dân tộc, của Nhân dân chúng ta đối với đồng chí và bầu bạn năm châu dù bối cảnh thế giới đang còn đầy sóng gió và tiềm tàng bất trắc hôm nay.

Đó là thắng lợi tất yếu và vẻ vang của chủ nghĩa Mác - Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, mà dân tộc ta, đất nước ta lựa chọn.

Đó là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của truyền thống đại đoàn kết, quật cường, anh dũng và nhân ái, chan hòa của 54 dân tộc anh em quần tụ trên dải đất Việt Nam được hun đúc qua trường kỳ mấy ngàn năm, dồn tụ, thăng hoa và phát triển lên một tầm cao mới, chất lượng mới, dưới ngọn cờ của Đảng.

Đó là thắng lợi tất yếu của tình hữu ái vô sản, tình đoàn kết keo sơn vằng vặc chính nghĩa của nhân loại tiến bộ, thắng lợi của thời đại chúng ta. 

Đó là thắng lợi không thể gì phá vỡ của Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam - trong tư cách và vị thế vừa là “đứa con nòi” vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân lao động, sinh ra, chiến đấu và hy sinh tất cả vì dân tộc, vì đất nước, vì nhân dân; của nhà nước ta - nhà nước của dân, do dân và vì dân, dưới ngọn cờ của Đảng. 

Chúng ta đang cùng nhân loại tiến bộ bước vào năm thứ  20 của thế kỷ  XXI - năm bản lề quyết định thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất tiến tới Đại hội XIII của Đảng - năm dân tộc chúng ta long trọng kỷ niệm 90 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 45 năm đại thắng mùa xuân 1975 và 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời... Cùng với bầu bạn quốc tế, cũng là năm chúng ta long trọng kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lê-nin  vĩ đại, 75 năm ngày chiến thắng phát - xít, v.v... 

Đây chính là thời cơ để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hội tụ tinh hoa từ nghìn năm truyền thống và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn sức mạnh trầm tích ấy vào từng mạch máu, từng đường gân thớ thịt của công cuộc đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Với tất cả những gì đã đạt được suốt 90 năm qua, nhất là hơn 33 năm đất nước đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, đây cũng chính là vận hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chủ động vượt qua mọi nguy cơ, thử thách, khắc phục mọi khó khăn, trở lực, chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn nữa, quyết định hơn nữa, góp phần ngày càng xứng đáng vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, trong tầm nhìn tới năm 2030 - tròn 100 mùa xuân Đảng. 

Năm Kỷ Hợi đầy cam go nhưng không ít thắng lợi to lớn... đang khép lại một chặng đường xuân. Trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý cổ truyền và thiêng liêng của dân tộc, trên con đường thành công dọc 90 mùa xuân anh hùng của Đảng trong dòng chảy truyền thống mấy ngàn năm đất nước đang từng ngày đổi mới và vươn dậy, hào khí lòng dân bừng lên và sức xuân mạnh mẽ, con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng rạng rỡ, việc trọng đại cho năm 2020 Đảng đã quyết định, hơn 96 triệu đồng bào đã đồng tâm... mặc cho trời đất xoay vần, bất chấp thế gian biến động. 

Thế nước mạnh mẽ - Lòng dân đại đồng - Vận Đảng hanh thông rạng rỡ!

Tiếng gà đã gáy, vừng Đông đã dậy, lịch sử đã điểm chuông, đào mai hai miền Nam Bắc rộn rã bừng lên và khoe sắc!

Mùa xuân Canh Tý trước thềm Đất nước, nhất định Đảng chúng ta - Dân tộc chúng ta - Tổ quốc chúng ta tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn và vững chắc hơn nữa. Mùa xuân Canh Tý 2020 nối tiếp mùa xuân Canh Ngọ 1930 - mùa xuân mà Đảng của chúng ta đã sinh hạ và “mã đáo thành công” xuyên hai thế kỷ XX và XXI - để dân tộc Việt Nam ta tiếp tục trường tồn mạnh mẽ và Tổ quốc hùng cường với mãi mãi núi sông đất nước Vạn Xuân xưa.

Nhà báo, TS. Nhị Lê

Tin cùng chuyên mục