Tiếng việt | English

Sở Công Thương: Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao

- Năm 2019, Sở Công Thương đã bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng, theo dõi, đôn đốc chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển công nghiệp, theo dõi tình hình phát triển và quản lý mạng lưới chợ, mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đã được phê duyệt trong quy hoạch. 


Được sự tạo điều kiện của Sở Công thương, Công ty TNHH MTV Giầy da Phúc Sinh đưa dây chuyền sản xuất  giầy da vào hoạt động tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương)  từ tháng 1- 2020, tạo việc làm cho 500 lao động địa phương.  Ảnh: Cao Huy

Với sự sát sao và quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng ban chuyên môn và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành, nhiều dự án phát triển công nghiệp đã hoàn thành, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Hết năm 2019, nhiều dự án đã hoàn thành như Dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu Tuyên Quang của Công ty TNHH tập đoàn sản xuất giày chung JYE Tuyên Quang - Việt Nam tại Cụm công nghiệp Tân Thành (Hàm Yên) và tại xã Trung Môn (Yên Sơn); một số dự án đang thực hiện đẩy nhanh các hạng mục, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2020 như Dự án Nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A; Nhà máy thủy điện sông Lô 8B, Dự án Nhà máy Thủy điện Yên Sơn... Đặc biệt, các công trình điện thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020 được đảm bảo tiến độ thực hiện, kéo lưới điện Quốc gia đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Ban Giám đốc Sở đã phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.

Sở đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, chủ trương đối với các dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 2 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại xã Thái Bình (Yên Sơn) và xã Hồng Thái (Na Hang). Sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019; bám sát các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm định hướng công tác xuất khẩu, chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Sự nỗ lực của toàn ngành Công Thương góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo Giá so sánh 2010) ước thực hiện năm 2019 đạt 15.660 tỷ đồng, tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 7,3%; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện năm 2019 đạt 104,1 triệu USD, tăng 37,8% so với năm 2018.

Thành Công

Tin cùng chuyên mục