Tiếng việt | English

Sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

- Ngày 30-7, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình. Đồng chí Phan Chi Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Ngay sau khi có hiệu lực, Luật Hôn nhân và Gia đình đã được các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai nghiêm túc, bài bản, toàn diện và thu đuợc những kết quả tích cực. Công tác phổ biến, tuyên truyền luật được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ trong phạm vi cả nước với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, gần gũi với người dân. Công tác xây dựng thể chế để triển khai thi hành luật bước đầu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan. Về cơ bản, những chính sách lớn của luật về các quyền nhân thân, tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình đã đuợc thể chế hóa bằng những văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết tạo sự thống nhất và đồng bộ hơn. Bên cạnh đó, quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của các chủ thể trong hôn nhân và gia đình cũng đã được bảo vệ tương đối đầy đủ trong Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, pháp luật về tố tụng, hòa giải ở cơ sở… Hơn 3 năm thi hành luật đã từng bước đưa các quy định của luật này dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới đời sống hôn nhân, gia đình của người dân; ổn định nền tảng quan hệ xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá những tác động tích cực, nhận diện những vấn đề bất cập, vướng mắc, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp về xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân về pháp luật hôn nhân và gia đình.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục