Tiếng việt | English

Sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2020

- Ngày 1-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác, vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 181 điểm cầu trong toàn quân.


Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020
của Bộ Quốc phòng tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bế Xuân Trường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trong 5 năm qua, toàn quân đã đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và cơ chế hoạt động nhằm quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; chú trọng đẩy mạnh xây dựng nền nếp công tác kỹ thuật, đề xuất những biện pháp đồng bộ nhằm khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật; tăng cường quán triệt và áp dụng nhiều biện pháp thiết thực tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm an toàn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn thực hiện tiết kiệm trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực. Có 583 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng; hằng trăm đề tài, hàng chục nghìn sáng kiến, chế tạo, kỹ thuật các cấp từ cơ sở đến Bộ; tổng giá trị tiết kiệm quy thành tiền của toàn quân trên 637 tỷ đồng. Tình hình tai nạn giao thông trong toàn quân giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Giai đoạn 2020-2025, Ban Chỉ đạo đề ra 6 mục tiêu chủ yếu và các nhóm giải pháp, phấn đấu 100% cấp ủy đảng cơ sở và Ban Chỉ đạo các cấp có chủ trương, biện pháp lãnh đạo hằng năm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức toàn diện về cuộc vận động cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật ở các cấp, ngành; 100% vũ khí trang bị kỹ thuật của cơ quan, đơn vị được quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ...

Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, toàn quân phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu: 5 triệu km an toàn/1 vụ; xe ô tô quân sự giảm từ 10-15% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với giai đoạn trước; làm tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, kết hợp giữa tiết kiệm với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng đề tài, sáng kiến kỹ thuật, công nghệ mới trong hoạt động kỹ thuật của các ngành, đơn vị.

Tại buổi sơ kết, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế, giải pháp, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động 50. Bộ Quốc phòng đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2020.

 Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục